Srub Zalány

Aktuálně...

Foto ze stavby:


Srub-Zalany-Cerven-2014
Vnější nátěr dokončen.
Teď jde na řadu koupelna :)

Detailní předpověd


Dodavatelé

Srubová stavba:
Haniš Srubové Domy
Veškerá řemesla:
Vexa - Jiří Večeřílek
Základová deska, pěnosklo:
Conda s.r.o. - Pěnové sklo GEOCELL
Okna, dveře, schody:
Truhlářství Petr Kaiser Rožmitál pod Třemšínem
Solární systém, topení:
Skácel Solár
Kotel na peletky:
Atmos
Podlahové topení:
Schutz - EuroHeat s.r.o.
Jímka:
Green Trade - Čističky odpadních vod
Venkovní nátěr:
Delta woodprotection
Krbová vložka:
Krbová vložka Flamen - Bio Styl Design Příbram - Jiří Ureš
Střešní krytina:
Betonové tašky Bramac Tegalit
Zděný a nerezový komín:
Ciko komíny
Nadkrokevní izolace:
Isotec - nadkrokevní izolace od StudioConti
Hromosovod:
Bava - Hromosovody Příbram
Zdivo:
Heluz cihly
Livetherm tepělně izolační tvárnice
Stavebniny:
Pro-Doma stavebniny Příbram

You can translate this site:

Základy? Pasy. A nebo ne! Pěnové sklo!

Základy pod srub měly být běžnými základy, bez zvláštních požadavků a vychytávek. Pasy do zámrzné hloubky a deska běžných parametrů. Jenže pak jsme narazili na pěnové sklo a vše bylo úplně jinak. Ačkoliv jsme chtěli volbou pěnového skla dosáhnout jistých úspor, nakonec byla deska realizované na pěnoskle dražší, ale snad svými parametry předčí klasické základy.
Pěnové sklo
O technologii pěnového skla se mezi stavaři moc neví. Když jsem provedl průzkum v okolí mezi kamarády, kteří stavěli dům a mezi přáteli, kteří se stavbami živí, nenašel jsem jedinou pozitivní odpověď. Pro všechny bylo pěnové sklo naprosto neznámým pojmem. Ovšem na stavebních výstavách pěnové sklo již najdete a tak jsme začali s architektem pátrat. Nakonec jsme našli dvě společnosti, které pěnové sklo u nás dodávají a také jsme dostali dvě cenové nabídky. Z prvotního plánu ušetřit při realizaci základové desky jsme velmi rychle vystřízlivěli. Běžná základová deska s pasy a s betonovou deskou vyjde řádově na tři sta tisíc korun. Naše deska se vyšplhala na dvojnásobek. Ale dlužno podotknout, že se všemi pracemi kolem, tedy vlastně deska byla “na klíč”. Věříme, že vlastnosti takto vyrobené desky se vyplatí.

Co je to vůbec pěnové sklo? Jedná se snad prý o český vynález. Vyrábí se většinou z odpadního skla pěněním pomocí oxidu uhličitého. Samotné pěnosklo pak vypadá jako pemza - je pórovité a velmi lehké - plave! Jelikož se jedná o materiál na bázi skla, je nesmáčivé, nevede vlhkost a díky přítomnosti vzduchových komůrek výborně tepelně izoluje. Navíc se jedná o v tlaku pevný materiál, ekologicky nezávadný a relativně trvanlivý. Zajímavý článek vyšel například zde.

100 kubíků pěnového skla

Pojďme se ale nejprve podívat na způsob realizace takové desky na pěnoskle. Klasické základy se dělají tak, že se vyhloubí do zámrzné hloubky výkopy pod nosnými zdmi a do nich ze ztraceného bednění vyrobí betonem vylité základové pasy. Navrch se na zhutněný štěrk vylije samotná deska z betonu s armováním. Následuje hydroizolace, tepelná izolace a podlaha v klasické skladbě například s podlahovým topením.

My jsme se inspirovali v technologii používané pro pasivní domy. Detail v PDF zde.

Základová jáma

Základy pro pěnosklo jsme vyhloubili v celém prostoru základové desky do hloubky řádově 50 cm (či dle projektu podle výšky čisté podlahy). Do takto vzniklé “vany” neboli pláně srovnané do nivelity, která se zhutnila se uložily instalace odpadů, drenážní roury, zemnění pro hromosvod a nakonec geotextilie.

Odpady

Na ní se zavezly postupně dvě vrstvy pěnového skla, které se jednotlivě zhutnily. Podle podloží je možné ještě zavést celé základy před položením geotextilie štěrkem a zhutnit jej. V našem případě, kde jsme měli rostlý jíl to potřeba nebylo, dno výkopu bylo pevné.

Pěnosklo  základech

Navrch se opět položila geotextilie a pěnové sklo se tak zabalilo do jakéhosi velkého polštáře.

Horní vrstva geotextilie

Tím vznikla asi 40 cm vysoká vrstva tepelné izolace. Na této vrstvě se postavilo šalování pro samotnou základovou desku o výšce 30 (!) cm a prostor se vyplnil armováním v několika vrstvách.

Šalování a armování

Nakonec se do vyšalovaného prostoru nalil beton (téměř 50 kubíků) a .Posledním krokem po vyzrání betonu byla hydroizolace z fatrafolu, což je zároveň i ochrana proti Radonu. Jedná se o velmi pevnou plastovou folii, jakési linoleum, které se položí po celé desce a přehne přes hrany a horkovzdušnou pistolí se zataví díly k sobě. Utěsnění se provede i v místě vstupů kanalizace a vody, kde je potřeba jednotlivé prostupy velmi důkladně vystříhat a utěsnit silikonem a opět záplaty natavit na folii. Tento postup snad zaručí prakticky vodo a radonu nepropustnou vrstvu na základech. Největší výzvou bude realizace všech následných prací tak, aby se folie neprotrhla. Tím je základová deska hotová.

Lití betonu Hydroizolace

Ačkoliv to může znít bláhově, stále věříme, že jsme udělali dobré rozhodnutí. Zde je několik informací, které by měly do budoucna přinést úspory. V první řadě jsme pojali základovou desku jako akumulační. Jelikož je deska zespodu zaizolována pěnovým sklem (40 cm skla odpovídá asi 20 cm polystyrenu) a po stranách bude obložena na perimetru extrudovaným polystyrenem, nebude potřeba pod podlahové topení vkládat další vrstvu izolace (první úspora). Deska tak bude akumulovat teplo a bude jej déle vydávat při skončení vytápění a tím se tepelná energie využije efektivněji (druhá úspora). Vznikne tím otopná soustava s menší dynamikou (natopení desky bude trvat déle), ale s delším setrvačným akumulačním efektem. Jako otopná soustava bude sloužit kotel na peletky, s předehříváním pomocí solárních panelů, s akumulací energgie do akumulační nádrže o objemu 1000 litrů a v celém přízemí bude podlahové topení. První patro pak bude vytápěno radiátory. Sekundárním zdroje tepla (a rodinné pohody) pak bude krbová vložka a časem snad i kachlový sporák v centrální části srubu. Ale o tom zase v některém z dalších příspěvků.

Pro zpestření ještě několik zážitků z realizace základové desky. Finální lití betonu jsme museli kvůli deštivému počasí několik týdnů odkládat, až se zdálo, že nestihneme připravit desku pro montáž srubu včas. Přívalové deště nás několikrát tak vytopily, že jsme museli nechat vykopat ještě dva drenážní trativody a zajistit tak odvod vody z pod základové desky, neboť se několikrát zdálo, že místo sklepa budujeme bazén. Naštěstí po položení drenáží voda již poslušně odtékala mimo základy. Takže můžeme snad nakonec konstatovat, že všechno špatné je i na něco dobré - bylo lepší, když jsme si prošli přívalovými dešti ještě ve fázi, kdy byly výkopové práce pro drenáže a trativody snadno realizovatelné.

Povodeň 1 Povodeň 2


Conda-logo
Základovou desku a dodávku pěnového skla pro nás zajišťovala firma Conda s.r.o. z Příbrami. Pěnové sklo je od dodavatele GeoCell. Základová deska byla dodána na klíč od převzetí výkopu až po hydroizolaci, zajištění prostupů pro kanalizaci a vodu. Velice tímto děkujeme panu Oldřichu Suldovskému za konzultace a zajištění dodávky a Jakubovi Kelcovi a jeho týmu za profesionální práci, zcela perfektní kvalitu díla a skvělý přístup i přes veškeré nepřízně počasí, které nás při stavbě potkaly.
blog comments powered by Disqus